Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen en klachtenprocedure
Het is belangrijk dat mensen die bij onze organisatie betrokken zijn, of het nu gaat om medewerkers, leerlingen of ouders, kunnen praten met een onafhankelijk persoon als er iets niet prettig gaat op school. 
De meest gebruikelijke gang van zaken is dat iemand die een probleem of een klacht heeft, eerst contact opneemt met de directeur of de contactpersoon van de school. 
De contactpersoon kan verder verwijzen naar de externe vertrouwenspersonen (zie hieronder).Indien u ondanks gesprekken met de leerkracht, directeur en/of vertrouwenspersoon een klacht heeft dan kunt een deze indienen bij het schoolbestuur. De procedure daarvoor vindt u op de website van stichting Ronduit

 
Contactpersoon De Fontein  
Anneke Berkhout-Bakker a.bakker@ronduitonderwijs.nl 072-5115900

 

Vertrouwenspersonen ouders, leerlingen en leerkrachten  
Matty Toorenburg   toorenburg@devertrouwenspersoon.nl 088-1119910
Julia Jongert jongert@devertrouwenspersoon.nl 088-1119910