Ons onderwijs

De Fontein is een openbare school voor ieder kind, met welke achtergrond dan ook. Een school met ruimte voor verschillende ideeën en aandacht voor elk individu.

Het onderwijs in onze school is steeds in beweging. We proberen in onze school vernieuwend en onderscheidend bezig te zijn, waarbij we bewaken dat goede zaken uit het verleden behouden blijven.

De Fontein is ondernemend en resultaatgericht. We besteden veel aandacht aan basisvaardigheden, zoals taal, lezen en rekenen. Vooral lezen en taal zijn in onze maatschappij een onmisbare vaardigheid. Op alle terreinen zijn er doorgaande leerlijnen: leerlijnen, die bij vakgebieden horen (bijvoorbeeld lezen, rekenen), maar ook aan vaardigheden (bijvoorbeeld samenwerken, zelfstandig werken) en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Waar mogelijk wordt binnen het onderwijs gedifferentieerd. Daarbij kijken wij wat kinderen kunnen: wie extra hulp of tijd nodig heeft, krijgt dat zoveel mogelijk binnen de eigen groep – en wie meer mogelijkheden heeft wordt uitgedaagd om zich breder te ontwikkelen. Op allerlei gebieden wordt ICT binnen het onderwijs ingezet. Naast dit alles vinden wij het belangrijk dat kinderen bezig zijn met sport en in aanraking komen met cultuur, natuur en techniek.

Lees hier meer over