In het nieuws

Kindcentrum

Afgelopen maandag 7 maart, hebben Michelle van Nieuwenhoven van SKOA en Ronald de Groot van basisschool De Fontein een samenwerkings- overeenkomst getekend. 

Op dit moment verzorgt SKOA peuteropvang en vanaf half juli gaan zij ook starten met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Samen gaan we daarmee zorgen voor een optimale leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0-12 jaar uit Overdie en Kooimeer.

Hoewel het kindcentrum medio juli pas van start gaat, kunnen ouders hun kind(eren) nu al inschrijven. Het kindcentrum heeft straks16 kindplaatsen in de dagopvang,16 peuteropvang plaatsen,24 BSO plekken en onderwijs voor 8 groepen leerlingen. Inschrijven of informatie opvragen kan via de websites: www.skoa.nl/vestigingen of www.fontein-alkmaar.nl

Noordhollands Dagblad

Met goede gewoontes moet je vroeg beginnen. BasisschoolDe Fontein in Alkmaar is overgeschakeld op gescheiden afvalinzameling. 

Alkmaar in het nieuws

Met maar liefst vier Gezonde School-themacertificaten is basisschool De Fontein aan de Heiloördijk uitgeroepen tot de gezondste basisschool van Noord-Holland Noord. 

Noordhollands Dagblad

De Fontein haalt groep 8 naar school.Een goed initiatief voor onze leerlingen om hun talenten zo optimaal mogelijk te benutten en hun kansen in het voortgezet onderwijs te vergroten.

In het Jeugdjournaal

Op 1 oktober 2020 kwam het Jeugdjournaal langs bijDe Fontein. Ze maakten een reportage over het onderwerp: 'ventilatie op scholen'.

Zportivo

De Fontein is sinds kort genomineerd als voorbeeldschool burgerschap in Nederland door de manier waarop de schoolomgaat met verschillende culturen. Je ziet dit bijvoorbeeld buiten op het speelplein. Het spelen daar is voor alle leerlingen voorspelbaar en dat voelt veilig met zichtbaar meer speelplezier! Dit succes is mede dankzij de inbreng van ‘Zportivo’ als methodiek die in alle groepen wordt uitgevoerd. https://www.zportivo.nl/ met Erik Boot als initiator. Hij heeft met het team gezorgd voor een 'sociaal schoolplein'.

#veiligheid #speelplezier #innovation #school #team