Groepen

Schooljaar 2022- 2023

De Fontein heeft homogene groepen. In elke groep heerst een veilig leerklimaat, waar de leerlingen worden gezien en het werken op eigen niveau wordt gewaarborgd. Hierbij hanteren wij de drie kernbegrippen:

  • Ik ben verantwoordelijk
  • Ik toon respect
  • Ik zorg voor veiligheid

 

Vind hier meer informatie over de groepen