Partners

Partners obs De Fontein

Naam organisatie: Activiteit:
Bibliotheek Kennemerwaard
leescoördinatrice
Emma Eigenraam
Fysiotherapie Elizabeth
motorisch oefentherapeut
Lisan Kok
Praatmaatgroep
logopedist
Femke Vrieswijk
Boven Bestuurlijke Plusklas Johanna Dijkshoorn
Klein Alkmaar - Kinderopvang 0-4  jaar
- Peuteropvang
- BSO
GGD Hollands Noorden - Opvoedspreekuur
- Gezondheidsonderzoeken
Mee & De Wering - Ouderkamer - Zahra Taghlaoui
- Inloopspreekuur
ROC Horizon College Stagiaires
InHolland Stagiaires 
WNK Conciërges
Artiance Brede School activiteiten
Alkmaar Sport Brede Schoolactiviteiten
Academie072 Taalondersteuning leerlingen
Jongeren Op Gezond Gewicht Ondersteuning gezond gedrag
Centrum Jeugd en Gezin Ondersteuning opvoeding
Politie Wijkagent