Schooltijden / vakanties

Schooltijden
Op De Fontein hebben we vijf gelijke schooldagen.
De leerlingen van groep 1 tot en met 8 gaan op dezelfde tijden naar school: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. Om 8.25 uur gaat de eerste bel en gaan de leerlingen naar binnen. Vanwege de rust in de school en het op tijd kunnen starten van de lessen, willen wij dat de ouders van de groepen 1 tot en met 8 afscheid nemen van hun kind bij de entree van de school. Om 8.30 uur gaat de tweede schoolbel en starten wij de lessen.

Schoolvakanties voor groep 1 t/m 8 - schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 6 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Paasvakantie (2e Paasdag) 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Pinkstervakantie (2e Pinksterdag) 20 mei 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 30 augustus 2024

Extra vrije (studie)dagen groepen 1 t/m 8:
Let op: sommige dagen zitten aan één van bovenstaande vakanties vast! 

Teamstudiedag 19 september 2023
Teamstudiedag 1 november 2023
Teamstudiedag 22 januari 2024
Teamstudiedag 16 februari 2024
Teamstudiedag/Suikerfeest 9 april 2024
Teamstudiedag 7 juni 2024
Teamstudiemiddag 4 en 5 juli 2024
   

Alle leerlingen gaan in acht schooljaren in totaal 7520 uur naar school. In onderstaande lesurentabel ziet u hoeveel uren de leerlingen naar school gaan:
 

 

Groep 8

Groep 7

Groep 6

Groep 5

Groep 4

Groep 3

Groep 2

Groep 1

2014-2015

940

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016

940

940

 

 

 

 

 

 

2016-2017

980

940

940

 

 

 

 

 

2017-2018

940

940

940

940

 

 

 

 

2018-2019

940

940

940

940

940

 

 

 

2019-2020

940

940

940

940

940

940

 

 

2020-2021

940

940

940

940

940

940

940

 

2021-2022

940

940

940

940

940

940

940

940

2022-2023

 

940

940

940

940

940

940

940

2023-2024

 

 

940

940

940

940

940

940

2024-2025

 

 

 

940

940

940

940

940

2025-2026

 

 

 

 

940

940

940

940

2026-2027

 

 

 

 

 

940

940

940

2027-2028

 

 

 

 

 

 

940

940

2028-2029

 

 

 

 

 

 

 

940

 

7520

7520

7520

7520

7520

7520

7520

7520