Plusklas

Boven Bestuurlijke Plusklas

In het ruime atelier van de Fontein komen iedere dinsdagochtend vijftien kinderen van tien verschillende basisscholen uit de regio bijeen. Zij vormen de BovenBestuurlijkePlusklas. Deze plusklas valt onder het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs. Deze kinderen kunnen cognitief meer aan en hebben aanvullend aan hun werk in de eigen groep een ander aanbod nodig. Dus wordt er volop verwonderd, nagedacht, geknutseld, gepraat, kortom: onderwijs gegeven.