IPC

Wij zijn een IPC school

IPC is een onderwijsprogramma voor basisscholen dat kinderen stimuleert om beter te leren én om hun talenten te ontwikkelen. Het is een heel gevarieerd programma dat kinderen uitdaagt om buiten hun veilige zone te ontwikkelen.

Hoe IPC werkt

Hoe wereld is aan het veranderen: werk, carrières, de wereld en ook de manier waarop we met elkaar omgaan. Om je goed te kunnen ontwikkelen in deze wereld heb je meer nodig dan alleen kennis. IPC heeft veel verschillende onderwerpen, die zij ‘units’ noemen. Dit gaat van chocolade tot regenwouden. Allemaal onderwerpen waarmee de betrokkenheid van de kinderen optimaal wordt benut. De unit is zo opgebouwd dat de kinderen leren op basis van hun eigen kracht. Tijdens een unit werken we aan allerlei vakgebieden van natuur tot bewegingsonderwijs, maar ook ICT en techniek spelen een belangrijke rol. Een unit duurt tussen de zes en tien weken. Doordat de kinderen langer met één onderwerp aan de slag gaan in álle vakken, kunnen ze veel meer leren over dit onderwerp en gaat ze verbanden leggen. Voor de groepen 1/2 is het Early Years programma. We werken inde groepen 3 tot en met 8 met ‘Mileposts’. Groep 3 en 4 zijn Milepost 1, groep 5 en 6 zijn Milepost 2 en groep 7 en 8 zijn Milepost 3.

 

Een unit ziet er altijd hetzelfde uit 

  • Opening, op een leuke manier wordt de unit geopend om de kinderen enthousiast te maken over het thema.
  • Kennisoogst, hierbij kijken we wat weten de kinderen al van dit thema.
  • Werken aan het thema door middel van alle vakgebieden af te gaan
  • Afsluiting, het thema wordt op een vrolijke manier weer afgesloten waarbij er teruggekeken wordt naar wat we allemaal geleerd hebben.

Wat ziet u ervan terug in de klas: In de klas is er een leerbord en maken we goed zichtbaar waarmee we bezig zijn, wat we willen leren, wat we gaan leren en wat we al geleerd hebben. Er zal u geregeld gevraagd worden of de kinderen spullen mee mogen nemen van huis. Als we bijvoorbeeld met het thema ‘jong en oud’ bezig zijn, kunnen we vragen of ze een babyfoto mogen meenemen of materialen die juist van heel vroeger geweest zijn. De rol van ouders: De kinderen leren het beste als de ouders ook betrokken zijn bij wat zij leren.


Thema's worden vaak afgesloten in de vorm van presentaties door de leerlingen, waarbij ouders worden uitgenodigd.