Ouderraad

De ouderraad is samengesteld uit ouders. De vergaderingen van de Ouderraad worden door een teamlid bijgewoond.

De ouderraad is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van allerlei activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, het ZomerFeest en de sportdag.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor de ouders van de groepen 1 tot en met 7 is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 45,00. Met deze bijdrage betaalt u diverse activiteiten die de school organiseert voor de kinderen, zoals de schoolreis; het Sinterklaasfeest; het ZomerFeest; excursies, etc. Aan de ouders van groep 8 vragen we een hoger bedrag. Dit komt door de meerdaagse schoolreis die groep 8 heeft. Deze ouders worden in de loop van het schooljaar hierover geïnformeerd.

De ouderbijdrage kunt u eventueel betalen met de Alkmaar Pas. Mocht u besluiten de ouderbijdrage niet te betalen, dan kan uw kind evengoed meedoen aan de georganiseerde activiteiten.