Gezonde school

De Fontein is een Gezonde School.

Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt ons hierbij.

 

De Gezonde School-pijlers

  • GezondheidseducatieIn de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. 
  • Fysieke en sociale omgevingGezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. 
  • SignalerenGezondheidsproblemen worden gesignaleerd. 
  • BeleidAlle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 

 

Vignet Bewegen en sport

Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een een actieve leefstijl onder leerlingen. Enerzijds gaat het bij dit thema om planmatig bewegingsonderwijs, waarbij leerlingen goed leren bewegen. Hierbij mag extra aandacht voor inactieve of motorisch zwakke leerlingen niet ontbreken. Anderzijds besteedt een sportieve school aandacht aan een structureel aanbod van meer bewegen waar ook doelen als samenwerken, presteren, gezamenlijkheid, persoonlijke ontwikkeling (zoals fysieke ontwikkeling) en dergelijke centraal kunnen staan. Ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school.

Vignet Welbevinden

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school.

Vignet  Voeding

Dit thema gaat over gezond eten en drinken en een gezonde mond. Denk hierbij aan lessen over gezonde voeding en het stimuleren van gezond eetgedrag van leerlingen tijdens de ochtendpauze, de lunch, en bij traktaties en het stimuleren van een goede zorg voor het gebit. Ouders spelen hierbij een grote rol, maar ook de betrokkenheid van directie, onderwijzend personeel en ouderraad/medezeggenschapsraad spelen een belangrijke rol bij het invoeren en doen slagen van voedingsbeleid.

 

Vignet relaties en seksualiteit

Met dit vignet zetten wij in op relaties en seksualiteit. Leerlingen komen al vroeg van alles tegen dat te maken heeft met relaties en seksualiteit. Zo ontdekken ze vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, verschillen tussen jongens en meisjes en komen ze in de puberteit. Ook gaan ze vriendschappen en andere relaties aan, worden ze verliefd en ontdekken ze hun seksuele identiteit. Aandacht besteden aan relaties en seksualiteit is dus belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen. Er worden structureel minimaal 3 lessen per jaar over dit onderwerp gegeven. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de methode Kriebels in je buik.