Academie072

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen van groep 5, 6 en 7 van De Fontein waarvan we inschatten dat zij een grotere taalontwikkeling kunnen doormaken dan zij tot nu toe hebben kunnen laten zien. Door deelname aan Academie072 vergroten leerlingen hun schoolsucces.

Zij verwerven leercompetenties en werken actief aan het verbeteren van hun taalvaardigheden, zoals begrijpend lezen en woordenschat. In de Academie werken de leerlingen aan hun talenten en vergroten zij hun kansen voor de toekomst en het voortgezet onderwijs. Academie072 vindt plaats na schooltijd onder leiding van een groepsleerkracht.