Ouderkamer

De ouderkamer is een ontmoetingsplaats waar ouders elkaar kunnen treffen, waar contacten ontstaan tussen ouders en school en tussen ouders onderling.

Wij vinden het belangrijk dat school en ouders goed op elkaar aansluiten. De kinderen doen beter hun best als hun ouders bij de school betrokken zijn en weten wat daar gebeurt. Ouders zijn daarom onmisbaar. De ouderkamer is te vinden in de school en is geheel vrijblijvend.

Voor wie is de Ouderkamer? 

De ouderkamer is toegankelijk voor iedereen die een kind heeft op een school of op een peuterspeelzaal. Er zijn GEEN kosten aan verbonden. Wat is er te doen in de ouderkamer? In de ouderkamer wordt voornamelijk informatie gericht op onderwijs en opvoeding gegeven. Daarnaast wordt en ook informatie over de wijk gegeven en ontspanning activiteiten ondernomen.

  • Opvoedkundige thema’s: opvoeden, puberende kinderen, pesten gedrag, gezonde voeding, grenzen stellen, vaccinatie bij kinderen enzovoorts. de onderwerpen worden door ouders en school voorgedragen. Deze voorlichtingen worden door een medewerkster van Centrum voor Jeugd en Gezin verzorgd 

  • Onderwijs: regelmatig komt de directeur of een leerkracht informatie geven over het reilen en zeilen in de school.

  • Wijkgerichte thema’s: Bij deze thema’s worden er gastsprekers van verschillende organisatie uitgenodigd om te komen vertellen over hun producten denk hierbij aan: Alkmaarpas. Bibliotheek, De wijkagent, Maatschappelijke organisaties, wijkcentra, Jongeren op gezond gewicht enz.

  • Ontspanning thema’s denk hierbij aan koken, knutselen, de school versieren voor een feestdag, viering van feestdagen enz.

Wie beheert de Ouderkamer?

Zahra Taghlaoui is vanuit MEE & de Wering verantwoordelijk voor de ouderkamer, in samenwerking met ouders en school maakt Zahra het programma voor de ouderkamer. Daarnaast kunt u bij haar terecht met alle vragen die te maken hebben met het welzijn van ouder(s) en kind(eren)

Gastouders

De ouderkamer heeft ook een aantal gastouders. De gastouders zijn ouders die vrijwillig in de ouderkamer helpen. Zij zorgen voor de koffie en thee, verzorging van de ruimte en ondersteunen bij de activiteiten. Daarnaast helpen zij bij het bedenken van de activiteiten die plaats vinden in de ouderkamer. Lijkt het u leuk om gastouder te zijn dan kunt u contact opnemen met Zahra.

Openingstijden 

De ouderkamer op De Fontein is op dinsdagochtend geopend van 8.30 uur tot 10.30 uur. Alle ouders zijn van harte welkom om in de ouderkamer mee te praten en te luisteren. Er staat koffie, thee en iets lekkers voor de ouders klaar.

 

 

Meer informatie 

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met  Zahra Taghlaoui. Zi is telefonisch bereikbaar via 06-24368159. U kunt ook een e-mail sturen naar: z.taghlaoui@meewering.nl