Schooltijden / vakanties

Schooltijden
Op De Fontein hebben we vijf gelijke schooldagen.
De leerlingen van groep 1 tot en met 8 gaan op dezelfde tijden naar school: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. Om 8.25 uur gaat de eerste bel en gaan de leerlingen naar binnen. Vanwege de rust in de school en het op tijd kunnen starten van de lessen, willen wij dat de ouders van de groepen 1 tot en met 8 afscheid nemen van hun kind bij de entree van de school. Om 8.30 uur gaat de tweede schoolbel en starten wij de lessen.

Schoolvakanties voor groep 1 t/m 8 - schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie27 februari t/m 3 maart 2023
Paasvakantie10 april 2023
Meivakantie24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartvakantie18 t/m 19 mei 2023
Pinkstervakantie29 mei 2023
Zomervakantie24 juli t/m 1 september 2023

Extra vrije (studie)dagen groepen 1 t/m 8:
Let op: sommige dagen zitten aan één van bovenstaande vakanties vast! 

Teamstudiedagen1 en 2 september 2022
TeamstudiedagMaandag 24 oktober 2022
TeamstudiedagMaandag 12 december 2022
TeamstudiedagVrijdag 24 februari 2023
TeamstudiedagMaandag 8 mei 2023
TeamstudiedagMaandag 28 maart 2023
TeamstudiemiddagVrijdag 21 juli 2023
  

Alle leerlingen gaan in acht schooljaren in totaal 7520 uur naar school. In onderstaande lesurentabel ziet u hoeveel uren de leerlingen naar school gaan:
 

 

Groep 8

Groep 7

Groep 6

Groep 5

Groep 4

Groep 3

Groep 2

Groep 1

2014-2015

940

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016

940

940

 

 

 

 

 

 

2016-2017

980

940

940

 

 

 

 

 

2017-2018

940

940

940

940

 

 

 

 

2018-2019

940

940

940

940

940

 

 

 

2019-2020

940

940

940

940

940

940

 

 

2020-2021

940

940

940

940

940

940

940

 

2021-2022

940

940

940

940

940

940

940

940

2022-2023

 

940

940

940

940

940

940

940

2023-2024

 

 

940

940

940

940

940

940

2024-2025

 

 

 

940

940

940

940

940

2025-2026

 

 

 

 

940

940

940

940

2026-2027

 

 

 

 

 

940

940

940

2027-2028

 

 

 

 

 

 

940

940

2028-2029

 

 

 

 

 

 

 

940

 

7520

7520

7520

7520

7520

7520

7520

7520